social facebook box blue 16

social twitter box blue 16

Over MarathonPlus

MarathonPlus is een vereniging voor lopers met een duidelijke voorkeur voor de lange afstand. Het prestatieniveau is daarbij niet van belang, wel verwachten we een zekere ambitie om gericht te werken aan een continue verbetering van je prestaties bij wegwedstrijden of trails. Per 17 november 2010 zijn wij een officiële bij de AtletiekUnie aangesloten vereniging, wat de mogelijkheid biedt om een wedstrijdlicentie te verkrijgen op naam van MarathonPlus.
 
Wij zijn een vereniging zonder baan of clubhuis. De lopers volgen een schema dat in overleg met de hoofdtrainer is opgesteld. De trainingen door de week doen zij in principe op eigen gelegenheid, eens per maand worden een gezamenlijke training of lange duurloop georganiseerd “ergens in de vrije natuur”.
 
De groep telt uiteraard de nodige lopers uit Deventer zelf, maar wil uitdrukkelijk regionaal opereren. Van Apeldoorn tot Almelo of Enschede, van Assen tot Nijmegen of Arnhem. Door onze werkwijze is de reisafstand slechts van belang bij de wekelijkse gezamenlijke trainingen of duurlopen.  Voor lopers die bij hun huidige vereniging weinig ondersteuning krijgen op het gebied van ultralopen (of daar zelfs voor zonderlingen worden aangezien) kan dit dus een aantrekkelijk alternatief zijn.
 
MWij willen de lopers van MarathonPlus niet alleen ondersteunen met individuele schema’s om toe te werken naar zelfgekozen (ultra)marathons, maar ook met sportmedische hulp bij blessures (en vooral –preventie) en voedingsadviezen. Op het forum dat gekoppeld is aan onze website kun je terecht voor kennis en informatie-uitwisseling met andere leden. Onze blauw met gouden clubkleding is tegen een schappelijke prijs verkrijgbaar.
 
Tot slot willen we nog benadrukken dat ook gezelligheid, gezamenlijk sportbeleving en onderlinge steun belangrijke bouwstenen zijn van de vereniging. Een jaarlijks trainingsweekend en (facultatieve) reizen naar buitenlandse (ultra)marathons leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
 
Bent u geinteresseerd in de Statuten van MarathonPlus, zullen wij u deze graag per email naar u toesturen!