Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschap

Het basislidmaatschap geeft recht op schema's voor de gezamenlijke voor- en najaarswedstrijd en deelname aan gezamenlijke trainingen en loopreizen. U bent geen lid van een andere atletiekvereniging of loopgroep.

Een gastlid maakt gebruik van de faciliteiten van MarathonPlus, maar wil het lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie bij zijn huidige atletiekvereniging of loopgroep NIET beëindigen.

De kosten van het basislidmaatschap of het gastlidmaatschap bedragen € 35,00 per jaar.

Indien lid van een andere loopgroep of vereniging graag de volgende velden invullen:

Wedstrijdlicentie / Persoonlijke begeleiding

MarathonPlus biedt haar leden de mogelijkheid om naast het basislidmaatschap ook een wedstrijdlicentie aan te schaffen. De bijkomende kosten voor een wedstrijdlicentie bedragen € 25,00 per kalenderjaar.

Als extra service kunt u het gehele jaar door persoonlijke begeleiding krijgen in de vorm van wedstrijd- en trainingsschema's gebaseerd op een jaarplanning. De kosten hiervan worden in overleg met de trainer vastgesteld.

Incasso

Voor ons en uw gemak vragen wij uw toestemming om het verschuldigde lidmaatschapsgeld per automatische incasso te innen. De individuele begeleiding wordt per kwartaal geïnd.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en akkoord te gaan met een automatische incasso. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met opname van bovenstaande persoonsgegevens in het ledenbestand van MarathonPlus en stemt in met ontvangst van digitale informatie van de vereniging.