Opzegging lidmaatschap

Persoonlijke gegevens

Opzeggen Lidmaatschap

Uit de reglementen: "Het lidmaatschap van MarathonPlus wordt altijd minimaal aangegaan voor (de rest van) een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het daarop volgende kalenderjaar, tenzij vóór 16 november schriftelijk is opgezegd bij de secretaris/penningmeester."
Hierbij verklaar ik dat ik mijn lidmaatschap van MarathonPlus per 1 januari 2024 wil beëindigen.